Vedlikehold av uteområde
  • Rydding av søppel
  • Feiing
  • Fjerning og sprøyting av ugress
  • Vasking av skilt og fasade
  • Beskjæring av hekker og busker

VEDLIKEHOLD AV UTEOMRÅDE