Hygiene

Cannon Capsule desinfisere på en effektiv, miljøvennlig og nyskapende metode. Utstyret vi bruker er sertifisert og fungerer som en fogger. Foggeren slipper små nanokapsler som virker og dekker hele områder hvor foggeren brukes. For mer informasjon se vår brosjyre